تلفظ نشدن حروف صدا دار

[ad_1]


http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-008.mp3

تلفظ صحیح کلماتی که بعضی حروف صدا دار آنها تلفظ نمی شود.

 

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته تلفظ نشدن حروف صدا دار اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – There is , There are

[ad_1]

http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-007.mp3

تلفظ صحیح There is , There are

 

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته آموزش تلفظ انگلیسی – There is , There are اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – تلفظ دو حرف باصدا در کنار هم

[ad_1]

http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-010.mp3

تلفظ صحیح هنگامی که دو حرف باصدا به هم می رسند.

 

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته آموزش تلفظ انگلیسی – تلفظ دو حرف باصدا در کنار هم اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – مجموعه حروف بی صدا

[ad_1]

http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-009.mp3

 

 

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته آموزش تلفظ انگلیسی – مجموعه حروف بی صدا اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – درس ۵ و درس۶

[ad_1]

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – وقتی d به y می رسد

[ad_1]

http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-004.mp3

 

 

درس ۵ دوشنبه ۱خرداد ۹۶ منتشر خواهد شد

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته آموزش تلفظ انگلیسی – وقتی d به y می رسد اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آموزش تلفظ انگلیسی – Can , Can’t

[ad_1]

http://dl.zabaneramzi.com/pronunciation/p-l-003.mp3

 

 

درس ۴ دوشنبه ۲۴اردیبهشت ۹۶ منتشر خواهد شد

 

این آموزش و آموزش های متنوع را در کانال تلگرام زبان رمزی دنبال کنید.

 

ورود به کانال تلگرام زبان رمزی

نوشته آموزش تلفظ انگلیسی – Can , Can’t اولین بار در زبان رمزی پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع