چهارچوب CEFR چیست؟

[ad_1]

شاید اصطلاح CEFR به گوش شما خورده باشد، در غیر این صورت حتما با روش طبقه بندی سطوح زبانهای اروپایی آشنا هستید. روشی که حروف و اعداد برای تعیین سطح زبان آموزان استفاده می کند (A1, A2, B1, B2, C1, C2). اصطلاح CEFR مخفف عبارت Common European Framework of Reference for Languages به معنای “چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها” است. چهارچوبی که کشورهای اروپایی برای تائین سطح توانایی های زبانی از آن استفاده می کنند. در این مطلب می خواهیم در رابطه با این چهارچوب صحبت کنیم و چهارچوب کلی سطوح آن را بررسی کنیم.

هدف از ایجاد CEFR چه بود؟

هدف از ایجاد CEFR ایجاد یک چهارچوب مشترک و استاندارد برای اندازگیری مهارت و دانش زبانی افراد است. این چهارچوب به سازمان ها و موسسات مختلف کمک می کند بدون نیاز سنجش مجدد از توانایی های زبانی افراد (به ویژه مهاجرین و درخواست کنندگان تحصیلی) مطلع شوند.

CEFR مهارت های زبانی را به چهار بخش مجزا تقسیم می کند: دریافت (شنیدن و خواندن)، ساخت (صحبت کردن و نوشتن)، تقابل (کلامی یا نوشتاری) و تبدیل (ترجمه کلامی یا نوشتاری). یک زبان آموز می تواند ترکیبی متفاوت از هر یک از این مهارت ها را داشته باشد. اما برای نشان دادن ساده مهارت های کلی زبان از حروف C2, C1, B2, B1, A2, A1 استفاده می شود.

سطوح مطرح شده به وسیله حروف چه مقداری از مهارت را نشان می دهند؟

جدول زیر به صورت خلاصه میزان مهارت زبان مورد نیاز برای کسب هر سطح را نشان می دهد. طبیعتا هر قدر از سطح A1 به سمت C2 حرکت کنید میزان توانایی های درخواستی بالاتر می رود.

گروه سطحنام گروه سطحسطحنام سطحتوضیحات
A

Basic user

(زبان آموز اولیه)

A1Breakthrough or beginner (مبتدی)
 • می تواند عبارت های روزمره و کابردی را بفهمد و با هدف برطرف کردن نیازهای اولیه از آنها استفاده کند.
 • می تواند خودش و دیگران را معرفی کند، میتواند به سوالاتی در مورد جزئیات شخصی زندگی خودش مانند محل زندگی، افرادی که می شناسند و چیزهایی که دارد پاسخ دهد یا سوالاتی در این رابطه بپرسد.
 • می تواند با دیگران در سطحی اولیه تعامل زبانی داشته باشد، به این شرط که فرد مقابل به آرامی و واضح صحبت کند.
A2

Way stage or elementary

(ابتدایی)

 • می تواند جملات و عبارات پرکاربردی که با نیازهای ضروری در ارتباتند را درک کند (برای مثال، اطلاعات خیلی اولیه شخصی و خانوادگی، خرید کردن، جغرافیای محلی و کار)
 • می تواند در مورد وظایف ساده و معمول که به یک تبادل ساده و مستقیم اطلاعات نیاز دارد تبادل نظر کند.
 • می تواند جنبه های ساده گذشته زندگی خود، محیط اطراف خود و مسائلی در مورد نیازهای اولیه خود را شرح دهد.
B

Independent user

(زبان آموز مستقل)

B1

Threshold or intermediate

(متوسط)

 • می تواند مفاهیم کلی را در ورودی های استاندارد اطلاعات بفهمد. ورودهایی که در مورد مفاهیمی است که در محل کار، مدرسه، محل تفریح و … به طور منظم اتفاق می افتد.
 • می تواند از موقعیت هایی برآید که با سفر به کشورها و مناطق صحبت کننده زبان -مورد نظر- ممکن است اتفاق بیوفتد.
 • می تواند متن های ساده ای در مورد موضوعاتی که با آنها آشناست یا علایق شخصی اش تولید کند.
 • می تواند تجارب، موقعیت ها، علایق، رویاها و امیدهایش را به صورت مختصر و با دلیل و توضیح برای برنامه هایش شرح دهد.
B2

Vantage or upper intermediate

(فوق متوسط)

 • میتواند مفاهیم کلی را در یک متن پیچیده در مورد یک مفهول واقعی یا انتزاعی شامل مباحث فنی در حوزه تخصصش درک کند.
 • میتواند با سطحی از تسلط با دیگران تعامل کند به طوری که بتواند بدون مشکل و نیاز به فرد دیگری با یک فرد بومی صحبت کند.
 • میتواند برای طیف وسیعی از موضوعات متن هایی دقیق و واضح تولید کند و دیدگاه خود را در مورد موضوع بخش توضیح داده و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کند.
C

Proficient user

(زبان آموز مسلط)

C1

Effective operational proficiency or advanced

(پیشرفته)

 • می تواند طیف وسیعی از عبارات بلند و مشکل را درک کند و مفهوم آن را بفهمد.
 •  می تواند ایده های فکری خودش را با تسط کامل و بدون نیاز به جست و جوی لغات بیان کند.
 • می تواند از زبان به صورت منعطف و کارآمد برای نیازهای اجتماعی، آکادمیک یا تخصصی استفاده کند.
 • می تواند متونی واضح، خوش ساختار و دقیق در مورد موضوعات پیچیده اماده کند، که نشان دهنده استفاده کنترل شده از الگوهای ساختار یافته، ارتباطات و ابزارهای فکری باشد.
C2

Mastery or proficiency

(فوق پیشرفته)

 • می تواند به سادگی هرچیزی را می شنود یا می خواند بفهمد.
 • می تواند اطلاعات دریافتی از منابع مختلف کلامی یا نوشتاری خلاصه کند و مباحث گزارشها را با ساختاری تازه به شکلی منسجم بیان کند.
 • می تواند خودش را بدون مقدمه، دقیق و سلیس ابراز کند و تفاوتهای مفهومی را حتی در موقعیت های پیچیده تمیز دهد.

مقایسه سطوح CEFR با سطوح آزمون های استاندارد زبان

جدول زیر به شما نشان میدهد نتایج امتحانات رایج زبان های دنیا، چه سطحی از چهارچوب CEFR را نشان می دهند.

نام زباننام مدرکA1A2B1B2C1C2
چینی ماندارینChinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)HSK Level 3HSK Level 4HSK Level 5HSK Level 6
چینی ماندارینTest of Chinese As A Foreign Language (TOCFL) (Taiwan)TOCFL Level 1TOCFL Level 2TOCFL Level 3TOCFL Level 4TOCFL Level 5
آلمانیGoethe-InstitutGoethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2
Goethe-Zertifikat B1
Zertifikat Deutsch(ZD)
Goethe-Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Goethe-Zertifikat C1
Zentrale Mittelstufenprüfung
Goethe-Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Zentrale Oberstufenprüfung
Kleines Deutsches Sprachdiplom
آلمانیTestDaFTDN 3—TDN 4TDN 4—TDN 5
انگلیسیAnglia ExaminationsPreliminaryElementaryIntermediateAdvancedProficiencyMasters
انگلیسیTrackTestA1 (Beginner)A2 (Elementary)B1 (Pre-Intermediate)B2 (Intermediate)C1 (Upper-Intermediate)C2 (Advanced)
انگلیسیiTEP1-22.5-33.54-4.55-5.56
انگلیسیIELTS2.03.03.5-5.5 (3.5 is the margin)5.5-7 (5.5 is the margin)7-8 (7 is the margin)8.0-9.0 (8.0 is the margin)
انگلیسیTOEIC60 – 105 (listening) 60 – 110 (reading)110 – 270 (listening) 115 – 270 (reading)275 – 395 (listening) 275 – 380 (reading)400 – 485 (listening) 385 – 450 (reading)490 – 495 (listening) 455 – 495 (reading)
انگلیسیTOEFL (IBT)10-15 (speaking)
7-12 (writing)
42-71 (total)
4-17 (reading)
9-16 (listening)
16-19 (speaking)
13-16 (writing)
72-94 (total)
18-23 (reading)
17-21 (listening)
20-24 (speaking)
17-23 (writing)
95-120 (total)
24-30 (reading)
22-30 (listening)
25-30 (speaking)
24-30 (writing)
انگلیسیTOEFL ITP337460543627
انگلیسیTOEFL Junior Standard225-245 (listening), 210-245 (language form), 210-240 (reading)250-285 (listening), 250-275 (language form), 245-275 (reading)290-300 (listening), 280-300 (language form), 280-300 (reading)
فرانسویCIEP / Alliance française diplomasTCF A1 / DELFA1TCF A2 / DELFA2 / CEFP 1TCF B1 / DELF B1 /CEFP 2TCF B2 / DELF B2 /Diplôme de LangueTCF C1 / DALF C1 / DSLCFTCF C2 / DALF C2 / DHEF
فرانسویFrantastique Certification123455
ایتالیاییCELIImpatto12345
ایتالیاییCILSA1A2UnoDueTreQuattro / DIT C2
ایتالیاییPLIDA (Dante Alighieri Society diplomas)PLIDA A1PLIDA A2PLIDA B1PLIDA B2PLIDA C1PLIDA C2
ژاپنیJapanese-Language Proficiency Test (JLPT)N5N4N3N2N1
روسیТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language)ТЭУ Элементарный уровеньТБУ Базовый уровеньТРКИ-1 (I Cертификационный уровень) (1st Certificate level)ТРКИ-2ТРКИ-3ТРКИ-4
اسپانیاییDELEA1A2B1 (formerly “Inicial”)B2 (formerly “Intermedio”)C1C2 (formerly “Superior”)

 

منبع

 • [Common European Framework of Reference for Languages [wikipedia

نوشته چهارچوب CEFR چیست؟ اولین بار در بیاموز پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *